Phone

0(212) 296 04 51

İcra İflas Hukuku


 • İhtiyadi Haciz
 • Fiili ve Kaydi Haciz
 • Alacağın Temliki
 • İstihkak Davaları
 • Menfi Tespit Davaları
 • İflas Erteleme

Hukuk Büromuzun, ihtilaflı alacakların tahsili konusundaki çalışma yöntemi; önleyici avukatlık kapsamında, müvekkillerimizin, öncelikle ihtilaflı alacak oluşumunun minimize edilmesine yönelik ticari ve hukuki tedbirler almasını sağlamaktır. Alacağın tahsili için cebri icra yollarına başvurulması gerektiği durumlarda ise; borçlu ve malvarlığı konusunda hızlı bir şekilde bilgi edinilmektedir. Bu süreçte, ihtiyati haciz ve tedbir başvuruları, alacağın temliki, fiili ve kaydi haciz işlemleri, icra iflas kanunundan kaynaklanan cezai şikayetler, menkul ve gayrimenkul satışları, sıra cetveline ve alacağa itiraz, muvazaalı alacakların ve tasarrufların iptali ve benzeri işlemler yapılmak suretiyle veriye dayalı, hızlı ve hatasız olarak ihtilaflı alacakların tahsili gerçekleştirilmektedir.

Diğer yandan icra-iflas sürecinde borçlu sıfatıyla yer alan müvekkiller için, borçtan kurtulma, borcun nakli, istirdat, istihkak, iptal davaları yeniden yapılandırma ve iflas erteleme işlemleri sırasında hukuki destek verilmektedir.

Hukuk uygulamalarının ve neredeyse her tür davanın nihai şeklinin İcra ve İflas Hukuku’nu ilgilendirdiği tartışmasız bir gerçektir. Hafızoğlu Hukuk Bürosu avukatlarının yanında yetkin stajyer ve takip elemanlarından oluşan kadrosuyla gerek bireysel ve gerekse kurumsal icra takip işlemleriyle iflas işlemlerini başarıyla yürütmektedir.

Diğer Faaliyet Alanlarımız

 • Günlük ticari işlemler hakkında danışmanlık yapılması, alım-satım, franchise, yönetim ve yönetici sözleşmeleri dahil olmak üzere her türlü ticari sözleşmenin müzakere edilmesi ve kaleme alınması.
 • Tüketici Hakem Heyeti başvuruları ve takibi, Tüketici Mahkemeleri nezdinde yürütülen davaların başvurusu ve takibi ile birlikte tüketici hukukunun konusuna giren tüm konular.
 • İşçi ve işveren yükümlülükleri ile iş kanunu çerçevesinde insan kaynakları ve işçi yönetiminin yeniden yapılandırılması hususunda danışmanlık ve temsil hizmetleri.
 • Soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti.
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları ile mal paylaşımı, isim ve yaş düzeltme davaları başta olmak üzere her konuda profesyonel danışma ve temsil hizmetleri.

Ekibimiz