Danışmanlık Hizmeti

Önleyici hukuk anlayışı kapsamında müvekkillerimizi gelecekte oluşması muhtemel uyuşmazlıklar hakkında bilgilendirerek hukuki riski en aza indirmekteyiz.

Avukatlık Hizmeti

Müvekkil adına ikame edilen dava, takip ve şikayetler ilk aşamasından sonuçlanıncaya kadar tarafımızdan takip edilerek müvekkilimiz temsil edilmektedir.

Marka & Patent

Telif, marka ve patent konularıyla ilgili müvekkillerimize ait hakların korunması sağlanmakta ve bu anlamda tüm süreç tarafımızdan takip edilmektedir.

Geniş bir çerçevede hukuk hizmeti sunan “Hafızoğlu Hukuk Bürosu”, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşan departmanlara ayrılarak organize olmuştur. Konularında gereken akademik ve mesleki birikim ve tecrübeye sahip olmanın yanı sıra genç ve dinamik yapıdaki geniş kadrosu ile farklı hukuk alanlarında uzman danışmanlara ve yeni Türkiye’yi yansıtan güçlü bir müvekkil ağına sahiptir.

“Hafızoğlu Hukuk Bürosu” nun nihai hedefi, yurt içinde ve yurt dışında güçlü çözüm ortaklarıyla birlikte müvekkillerine en uygun hukuki çözümü, en kaliteli biçimde üretmektir. Bu hedeften hareketle “Hafızoğlu Hukuk Bürosu”, sağladığı hukuki hizmetin yerel ve uluslar arası ihtiyaçları karşılaması, kalite sürekliliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası hukuki ve finansal gelişmeleri yakından takip etmekte; ofis içi eğitim çalışmalarına ve en önemli başarı kaynağı olan insan faktörüne büyük önem vermektedir.

“Hafızoğlu Hukuk Bürosu”, uzman ve dinamik ekibiyle, yerli-yabancı şirketler, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler ve gerçek kişilere; hukukun birçok alanında sonuç odaklı hukuki çözümler sunmaktadır. Ticaret ve Şirketler Hukuku, İş Hukuku, İcra-İflas Hukuku ile Tüketici ve Bilişim Hukuku, hukuk büromuzun geniş çalışma alanının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Müvekkillerimizin menfaat ve ihtiyaçları doğrultusunda yaratıcı ve çözüm odaklı danışmanlık hizmeti veren Hukuk Büromuz, aynı zamanda deneyimli avukatları ile mahkemelerde, icra dairelerinde ve kamu kurumlarında müvekkillerini temsil etmektedir.

Bireysel ya da kurumsal tüm müvekkillerimize, beklentilerinin de ötesinde hizmet sunarak, çıkması muhtemel sorunları minimum riskle engellemek, çıkan sorunları en kısa zamanda ve en avantajlı şekilde prensip ve ilkelerimizden ödün vermeden çözüme kavuşturmaktır.

Bireysel ya da kurumsal her soruna cevap verecek nitelikte, uzmanlaşmış, öncü, dinamik, yenilikçi ve önleyici hukuk ilkesi doğrultusunda sadece var olan sorunlara çözüm üretmek yerine öngörülü bir bakış açısıyla sorunları ortaya çıkmadan engellemektir.

Toplumsal sorunlara duyarsız kalmamak, ülkemizin insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak, bu yönde çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinin yanında yer alarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek temel sosyal sorumluluk anlayışımızı oluşturur. Bu yöndeki çalışmaların sonucu oluşan “Kurum itibarı” mızı en güçlü değerimiz olarak görmekteyiz. Faaliyetlerimizde sosyal, çevresel ve etik değerleri temel alan  yönetim stratejileri benimser; bu stratejiler doğrultusunda tüm kadromuzla birlikte sorumluluk üstlenir ve bu alanlarda sorunlara gönüllülük temelinde öncü çözümler üretiriz.

  • Bizden beklenen sıfır risk, uygun maliyet, hızlı, etkili ve kesin çözüm. Hukuki becerisi yüksek, genç ve dinamik ekibimizle müvekkillerimizin sorunlara çözüm oluştururken tam da bunu yapıyoruz.

    Sertan Davdav
    Avukat